ท่ออคูสเทค ไม่มีปากระฆัง (Plain End Pipe)

ท่ออคูสเทค ไม่มีปากระฆัง  (Plain  End Pipe)