ข้อลดกลมแบบยาว (Long Eccentric Reducer)

ข้อลดกลมแบบยาว   (Long Eccentric Reducer)